Sol Banner

Madencilik sektörü altına yer alan yeni düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

  • Maden sektöründe çalışan işçiler için 6645 sayılı torba yasada yer altı maden sektöründe çalışan işçilerin takibi için işveren izleme cihazı bulundurması gerekmektedir.
  • Kömür ve türevleri hariç olmak üzere yeraltı maden işyerlerinde, acil durumlarda kullanılmak amacıyla sığınma odaları kurulur.
  • Maden kazasının olması ile birlikte hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına fon tarafından ücret ödenmektedir.
  • Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.
  • Maden sektöründe haklarını alamayan işçilerin ücretlerinin garanti altına alınması için fon düzenlenmektedir.
  • 6552 sayılı kanun kapsamında yer altında çalışan işçilerin yıllık izinlerine kanun kapsamı dahilinde 4 er gün eklenmiştir.
  • Fazla mesai yapılamayacağına dair hükümler yer almakla birlikte fazla çalışma yapan işçilerin, fazla çalışma ücretleri % 100 ün altında olmaması gerekmektedir.