• Sitemize Puan Verin
  • A
  • A
  • A
..:: Diğer Haberler ::..

ASGARİ ÜCRET BİLGİ NOTU

Çalışma hayatının temel unsurlarından biri olan asgari ücret, uygulanması zorunlu olan ücretin en düşük sınırını ifade etmektedir. 

Anayasamızda da ifade bulduğu üzere ücret, en temel anlamıyla emeğin karşılığıdır. Anayasamızın devletimize verdiği en önemli görevlerden biri de çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri almaktır. 

Bu çerçevede, sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret 1987 yılından bu yana her yıl belirlenmektedir. Bu uygulama, ulusal mevzuatımız yanında ülkemizce onaylanan uluslararası sözleşmeler bakımından da gereklidir. 

4857 sayılı İş Kanunumuz, asgari ücretin devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan üçlü yapı içindeki bağımsız bir komisyon tarafından belirlenmesini düzenlemektedir. 
Bu bakımdan asgari ücret, önemli bir sosyal politika aracı olarak çalışanlara belli bir ücretin altında ödeme yapılmasını engelleyen bir uygulamadır. İşçi ve işverenlerin, belirlenecek asgari ücretin üzerinde bir ücret belirleme imkanları her zaman vardır. 

Halen uygulanmakta olan asgari ücret, Aralık ayının sonuna kadar geçerli olup, net 1.000,54 Türk Lirasıdır. 6645 sayılı Kanunla asgari geçim indirimi oranlarında değişiklik yapılarak üç çocuklu bir işçinin asgari ücret üzerinden gelir vergisi ödememesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;
NET ASGARİ ÜCRET (Bekar) 1.000,54 TL
NET ASGARİ ÜCRET (3 Çocuklu) 1.072,80 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.273,50 TL
İŞVERENE MALİYET 1.496,36 TL
NET ASGARİ ÜCRET (Bekar) 1.300,99 TL
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN) 1.325,69 TL
NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU) 1.344,22 TL
NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU) 1.362,75 TL
NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU) 1.387,45 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.647,00 TL
İŞVERENE MALİYET 1.935,23 TL
Asgari ücrette 2003’ten itibaren reel olarak % 69,49; kümülatif olarak @7,6 oranında artış gerçekleşmiştir.
 
EUROSTAT(Avrupa İstatistik Ofisi) Temmuz 2015 verilerine göre Türkiye 425€ ile Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Polonya, Hırvatistan gibi AB üyesi ülkelerin de içinde bulunduğu asgari ücret düzeyi 100–500€ aralığında olan 15 ülke içinde en yüksek asgari ücret düzeyine sahiptir. 

Hükümetimiz Programında asgari ücretin net 1300 Türk Lirasına yükseltilmesi yönünde Komisyona teklifte bulunulacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda; 
 ARTIŞTAKİ MALİYET                                 1660,28 TL 
1300 TL OLDUĞUNDAKİ MALİYET                 1935,23 TL 
olacaktır.